BètaTech Services

Direct contact? Bel ons: 06 280 43 751

Boek Talenten Voeden van Juliette Walma van der Molen online

Praktische gids voor toekomstbestendig en dieper leren

Het digitale boek ‘Talenten Voeden’ van prof. dr. Juliette Walma van der Molen is als online uitgave op de KWTO site beschikbaar: https://www.kwto.nl/boek-talenten-voeden-van-juliette-walma-van-der-molen-is-online-praktische-gids-voor-toekomstbestendig-en-dieper-leren/

Het is een overkoepelend raamwerk en gids tegelijk voor ieder die in het onderwijs werkt en ook voor anderen met interesse voor leren en opleiden. ‘Talenten Voeden’ toont welke wetenschappelijk bewezen elementen kunnen bijdragen aan toekomstbestendig en dieper leren. Het boek omvat praktische handvatten voor starters in deze materie, maar er zitten ook veel bronnen en verwijzingen in voor wie al meer thuis is met toekomstbestendig en dieper leren en verdieping zoekt. In deze publicatie komt het verschil tussen onderwijzen en werkelijk leren naar voren en wat écht werkt als je met je onderwijs over wilt gaan naar werkelijk leren voor de lange termijn.

Vragen die de basis van het boek vormen, zijn:
1. Hoe kunnen we leerlingen actiever betrekken bij hun eigen leren?
2. Hoe kunnen we kinderen dieper en voor de langere termijn laten leren?
3. Hoe kunnen we ieders talenten of kwaliteiten herkennen en voeden?
4. Moeten we het onderwijs werkelijk anders gaan inrichten?
5. Welke rol spelen ‘wetenschap en technologie’, ‘onderzoeken en ontwerpen’, ‘ontdekken’ en ‘21e-eeuws leren’?
6. Welke ingrediënten leiden, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, echt tot toekomstbestendig leren?
7. Wat kun je als school en leerkracht zelf doen om je onderwijs stapsgewijs te verbreden en verdiepen?

Het boek ‘Talenten Voeden’ is geschreven voor leerkrachten PO maar is interessant voor onderwijsgevenden VO, intern begeleiders, beleidsmedewerkers, directeuren, bestuurders, studenten en Pabo docenten en ook voor geïnteresseerde ouders.

Juliette Walma van der Molen, de auteur en vormgever van dit boek is hoogleraar Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek aan Universiteit Twente en zelfstandig adviseur. Zij doet onderzoek naar het stimuleren van onderzoekende en ontwerpende houdingen en vaardigheden bij kinderen, jongeren en docenten. Zij is lid van diverse raden en overlegorganen en zet zich in om resultaten uit wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de onderwijspraktijk en beleid.