Actueel

Nieuws

Samenwerken aan zijinstroom in de techniek

Samenwerken aan zijinstroom in de techniekjh'Samenwerken aan zij-instroom in de techniek’ is een interessante TechYourFuture publicatie waarmee de waarde van Publiek-Private Samenwerkingen (PPSsen) vanuit meer invalshoeken wordt bekeken. Deze manier van kijken wordt door onderzoekers toegepast op vier in de praktijk werkende PPSsen, waaronder Startplein Techniek met Loopbaanleren in Rivierenland (zie pag. 16). In de publicatie worden een paar algemene lessen getrokken en besproken hoe het model kan helpen als ondersteuning bij bestaande of nieuwe samenwerkingen.

Wat leren uit de samenwerkingen met daarbij zaken die opvallen
De ‘bril’ van de onderzoekers beschrijft de resultaten van vier invalshoeken. Dit zijn:
1) Wat is de waarde van de samenwerking?
Genoemd wordt dat er regionaal lerende netwerken van veel partijen voor arbeidsmarkt vraagstukken ontstaan. In de regionale praktijk blijkt dat lastig te realiseren zijn. Mogelijk kan hier vanuit regionaal bestuur samen externe onderzoekers winst in worden gemaakt.

3) Hoe wordt waarde gecreëerd?
Genoemd wordt dat jobcoaches van gemeenten betrokken blijven tot de passende match is bereikt. Hierbij vallen twee zaken op: 1) in het matchtraject hebben gemeentelijke jobcoaches (vaak) een dubbelrol van coach en handhaver en 2) na de passende match in het bedrijf stopt het loopbaanleren niet en is het belangrijk dat de vertrouwensband uit het matchtraject nog een tijdje wordt benut totdat duidelijk is dat dit door het bedrijf intern is overgenomen.

Genoemd wordt dat er door een groter bereik en bundeling van kanalen schaalvoordelen worden behaald waardoor meer individuele scholingen gebundeld in klasjes beter renderend worden. Staat dit niet op gespannen voet met het individuele leren? Een overweging kan een didactisch aanpak zijn waarbij een groter aantal individueel lerende kandidaten elk een maatwerk traject krijgen. Dus dat een groter aantal individuele trajecten gebundeld worden.

4) Wat zijn de (maatschappelijke) kosten en baten?
Genoemd wordt dat iedere partner zijn eigen afwegingen maakt welke investering haalbaar is. Dat gebeurt inderdaad maar daarbij is het wel zo belangrijk wat iedere partner zelf uit de samenwerking kan halen op korte termijn en wat het denkt via leren en ontwikkelen op de wat langere termijn er uit te kunnen halen. Dit is niet een momentopname maar een proces.

Genoemd wordt dat opbrengsten vooral besparingen, niet gemaakte kosten zijn omdat bedrijven werknemers er bij krijgen. De opbrengsten van bedrijven is meer dan alleen het netwerk, nieuwe informaties en afstemming. Werkgevers maken in een PPS zien dat ze kiezen voor inclusief werkgeverschap en dat heeft zijn effect op ook de huidige werknemers, het ‘zittend’ personeel dat zo meer vitaal en fit wordt gehouden. Of kiest de werkgevers voor flexibiliteit met een flexibele schil van ZZP’ers en inleenkrachten? De PPS kan de werkgever helpen om een leercultuur te ontwikkelen waarin LLO voor iedereen nieuwsgierig kan zijn. Dus zowel werkgever, werknemer als werkzoekende.

Wat te leren uit de praktijkvoorbeelden?
2: vertrek vanuit de personeelsbehoefte van regionale bedrijven.
Daarmee wordt regionaal talent tekort gedaan omdat via jobcarving werkgevers maatwerk kunnen maken voor ieder, veel aanbod. Het is belangrijk om de kwetsbare kandidaat met afstand tot de arbeidsmarkt op zijn smalle talent in te zetten en hem zo (zelf)vertrouwen te laten winnen. Van hieruit durft en kan hij zich meer en/of bredere taken toe laten delen of nog beter: er zelf om gaan vragen. Daarmee leert de werkgever ook maatwerk te maken voor nieuwkomers maar dit ook voor zittend personeel, de huidige werknemers te maken. Zo wordt zijn organisatie veel meer vitaal, fit en slagvaardig dan wanneer de huidige personeelsbehoefte leidend moet zijn voor een PPS samenwerking.

5: betrek niet alleen werkgevers aan de voorkant bij werving en matching maar neem het hele team hierin mee.
Immers met die nieuwe collega’s gaat de nieuwkomer straks samenwerken en zij kunnen hem maken, maar ook breken. Dit ondanks alle inzet en goede bedoelingen van werkgever aan de voorkant. Zeker is het genoemde over begeleiding van kandidaten bij en na plaatsing.

10: blijf met elkaar leren en laat dat zien met wendbaarheid als er nieuwe omstandigheden, partners en/of ideeën/kansen langs komen.

Wat kun je met dit canvas?
Genoemd wordt dat ieder nieuw initiatief het wiel niet opnieuw moet uitvinden.
Dat is maar de vraag want een bepaald ontdek-, ontwikkel-, leerproces is nodig om je als persoon en community deeleigenaar te voelen van de PPS samenwerking. De canvast kan wel helpen om dit leren, ontdekken te versnellen of anderszins te faciliteren. Een lerende community bestaat individuen die leren en dat met andere willen en kunnen delen zodat daarmee de samenwerking verbetert.

Informatie: HBO Windesheim Flevoland lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-278 43 751) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-278 32 611).

Jan Heeres

Jan Heeres Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Dit maakt het leven voor iedereen, inclusief mezelf eenvoudig, overzichtelijk en aangenaam. Dit is zaken concreet en werkzaam maken waarbij een ieder zich in het proces thuis voelt en mede eigenaar is van de resultaten.

Wilma de Wolf

Wilma de Wolf Vanuit creatieve samenwerking maatwerk-projecten ontwikkelen

Ik zie een uitdaging in het verbinden van mensen, hen aan te spreken op hun unieke kwaliteiten en hen te stimuleren tot een productieve, creatieve samenwerking.