Projecten

Vanaf 2015

Vanaf eind 2015 heeft BetaTech Services in eigen beheer met een paar studies nieuwe projecten ontwikkeld of hiervoor aanzetten gemaakt die (mogelijk) later zijn gerealiseerd of anderzins in beweging (gaan) komen. Te noemen zijn:

  1. Dertig werkzoekenden in techniek aan de slag was half 2022 het vooruitzicht dat de projectpartijen BètaTech Services, JobHulp Culemborg en Leerwerkloket Rivierenland zich stelden bij de start van het door Instituut Gak gefinancierd project 'Startplein Techniek met Loopbaanleren'. Inmiddels is het laatste kwartaal van het project bereikt en is een voorlopige einstand te geven: dertig deelnemers aangemeld waarvan dertien aan het werk en vier in een opleiding.  De verwachting is in een eindsprint dat nog een aantal deelnemers in techniek gaan starten. Momenteel wordt gewerkt aan een vervolgproject waarin bij een aantal techniek werkgevers hun strategisch HR beleid wordt geoperationaliseerd met o.a. een vacatureplanning. Zodat werkzoekende en aanstaande werkgever meer doorlooptijd krijgen om aan elkaar te 'wennen'. 
  2. Metaal leert door was in 2021/22 een OOM klein metaal opleidingsfonds project om werknemers gratis een update te geven. BètaTech Services sprak hiervoor met werknemers bij twee bedrijven: Heycop Systemen (1x) in Nieuwegein en Empas in Veenendaal (5x). De werknemers ontvingen een persoonlijk ‘OOM Metaal leert door’ advies en konden daarvoor o.a. putten uit het OOM aanbod van tweeduizend trainingen over digitale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.
  3. Startplein Techniek met Loopbaanleren die ontstand vanuit de Summercourse Arbeidsmarktinnovator 2017 van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie. Dit leidde tot het eindproduct  Zelfregie voor werkgevers en werkzoekenden . Deze studie vormt de (theoretische) basis met praktijkuitwerking voor het Perspectief op Werk (PoW) project 'Startplein Techniek/Logistiek met Loopbaanleren'. Eind zomer '19 startte dit PoW project samen met Leerwerkloket Rivierenland.
    Meer informatie en voortgangsrapportages zijn te vinden op Perspectief op Werk (PoW) Rivierenland.
  4. Effectmeting techniekpromotie met de Attitude Techniek Monitor (ATM). Dit resulteerde in vier ATM studies waarvan twee bij Technoplaza (technieklokaal) Zevenaar (2016 & 2019), een voor TechnoDiscovery Apeldoorn (2019) en een voor Provincie Gelderland (2018). Met de gegevens van de Technoplaza ATM 2016 in de hand verminderde het management het aantal techniek doe activiteiten ten faveure voor meer tijd en aandacht voor reflectie van en met leerlingen op hun eigen werk en dat met hen deed. De studie Effectmeting Techniekokaal Wetenschap en Techniek voor Provincie Gelderland vormde een van de onderleggers voor hun Onderwijs en Arbeidsmarkt beleid 2020-2023 'Beschikbaar, Wendbaar en Inclusief'.
  5. In het voorjaar 2019 volgden Wilma de Wolf en Jan Heeres bij van Centrum voor Waardering van Capabiliteit te Almere de opleiding Assessorenopleiding gericht op Waardering van Capabiliteit en ronden die in juni '19 met goed gevolg af. Hiermee is een basis gelegd om het algemene inzetbaarheidsniveau en inzetbaarheidspotentie van een kandidaat vast te stellen.

Jan Heeres

Jan Heeres Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Dit maakt het leven voor iedereen, inclusief mezelf eenvoudig, overzichtelijk en aangenaam. Dit is zaken concreet en werkzaam maken waarbij een ieder zich in het proces thuis voelt en mede eigenaar is van de resultaten.

Wilma de Wolf

Wilma de Wolf Vanuit creatieve samenwerking maatwerk-projecten ontwikkelen

Ik zie een uitdaging in het verbinden van mensen, hen aan te spreken op hun unieke kwaliteiten en hen te stimuleren tot een productieve, creatieve samenwerking.