Projecten

Vanaf 2015

Vanaf eind 2015 heeft BetaTech Services in eigen beheer met een paar studies nieuwe projecten ontwikkeld of hiervoor aanzetten gemaakt die (mogelijk) later zijn gerealiseerd of anderzins in beweging (gaan) komen. Te noemen zijn:

  1. Startplein Techniek met Loopbaanleren die ontstand vanuit de Summercourse Arbeidsmarktinnovator 2017 van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie. Dit leidde tot het eindproduct  Zelfregie voor werkgevers en werkzoekenden . Deze studie vormt de (theoretische) basis met praktijkuitwerking voor het Perspectief op Werk (PoW) project 'Startplein Techniek/Logistiek met Loopbaanleren'. Eind zomer '19 startte dit PoW project samen met Servicepunt Leren en Werken Rivierenland. Meer informatie en voortgangsrapportages zijn te vinden op Perspectief op Werk (PoW) Rivierenland.
  2. Effectmeting techniekpromotie met de Attitude Techniek Monitor (ATM). Dit resulteerde in vier ATM studies waarvan twee bij Technoplaza (technieklokaal) Zevenaar (2016 & 2019), een voor TechnoDiscovery Apeldoorn (2019) en een voor Provincie Gelderland (2018). Met de gegevens van de Technoplaza ATM 2016 in de hand verminderde het management het aantal techniek doe activiteiten ten faveure voor meer tijd en aandacht voor reflectie van en met leerlingen op hun eigen werk en dat met hen deed. De studie Effectmeting Techniekokaal Wetenschap en Techniek voor Provincie Gelderland vormde een van de onderleggers voor hun Onderwijs en Arbeidsmarkt beleid 2020-2023 'Beschikbaar, Wendbaar en Inclusief'.
  3. In het voorjaar 2019 volgden Wilma de Wolf en Jan Heeres bij van Centrum voor Waardering van Capabiliteit te Almere de opleiding Assessorenopleiding gericht op Waardering van Capabiliteit en ronden die in juni '19 met goed gevolg af. Hiermee is een basis gelegd om het algemene inzetbaarheidsniveau en inzetbaarheidspotentie van een kandidaat vast te stellen.

Jan Heeres

Jan Heeres Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Dit maakt het leven voor iedereen, inclusief mezelf eenvoudig, overzichtelijk en aangenaam. Dit is zaken concreet en werkzaam maken waarbij een ieder zich in het proces thuis voelt en mede eigenaar is van de resultaten.

Wilma de Wolf

Wilma de Wolf Vanuit creatieve samenwerking maatwerk-projecten ontwikkelen

Ik zie een uitdaging in het verbinden van mensen, hen aan te spreken op hun unieke kwaliteiten en hen te stimuleren tot een productieve, creatieve samenwerking.