BètaTech

Services

Eigen Projecten

Vanaf eind 2015 heeft BetaTech Services in eigen beheer met een paar studies nieuwe projecten ontwikkeld of hiervoor aanzetten gemaakt die (mogelijk) later zijn gerealiseerd of anderzins in beweging (gaan) komen. Te noemen zijn:

Onderwijs & Arbeidsmarkt referenties

1: Gelders Vakmanschap in Rivierenland, FoodValley en Noord West Veluwe
Gelders VakmanIn 2023 ging Gelders Vakmanschap door met een 3.0 aanpak met aandacht voor door om-, bij- en herscholingstrajecten om werkzoekenden, werknemers en werkgevers in de kleinschalige MKB maakindustrie beter in hun vakmanschap te krijgen of te houden. In de loop van de tijd ontstonden er mooie en sprekende voorbeelden. Zoals bijvoorbeeld Baukje Hempenius bij Ceratec in Geldermalsen over haar leven lange zoektocht naar een baan in techniek. Of Gerard Timmer uit Druten en zijn unieke match met kennis van industriële ovenbouw. Een 'dubbele' carrièreswitch in techniek via Gelders Vakmanschap maakte Michael Smoorenburg: eerst naar Energie Vitaal en later in een andere rol weer terug naar zijn oude bedrijf. ‘Mijn hart ligt bij metaal bewerken' aldus Chaled Chloun en zo kwam hij bij Jörg Machines in Dodewaard. Of Carlijn van der Zanden haar switch van administratie en logistiek naar elektrotechnische installaties van A tot Z aan te bieden bij Kieft Elektrotechniek in Tiel. Jan Theunissen en Andries IJkelenstam volgden samen een  HBO opleiding 'Duurzame energie'. Voor MCN Culemborg directeur Jeannette Verbaast gaat niet boven persoonlijke ontwikkeling: niet alleen voor haarzelf maar ook voor al haar werknemers en die van haar afnemers of toeleveranciers.
Opdrachtgever: Gelders Vakmanschap via penvoerder Koninklijke Metaalunie.
Branche: Bouw, techniek, ICT.
Inhoud: LLO, Vakmanschap, werkzoekend, werknemers, werkgevers.
Meer info: Gelders Vakmanschap.

2: Gomarus Zaltbommel 
Gomarus logoIn 2024 verzorgde BètaTech Services namens penvoerder Gomarus Zaltbommel een PO VO aanvraag 'Drone vliegen' samen met De Wegwijzer in Nederhemert en School met de Bijbel in Gameren voor 63 leerlingen. Een jaar eerder startte al een PO VO project 'Drone vliegen' van Gomarus Zaltbommel en De Wegwijzer Nederhemert waarbij BètaTech Services de projectleiding heeft inclusief het aanvragen voor 31 groep 8 leerlingen. In 2020 werd een PO VO aanvraag van Gomarus Zaltbommel over 'Lego robot programmeren' samen met Juliana van Stolbergschooll in Poederoijen gerealiseerd. Dit liep voor 45 groep 7&8 leerlingen in schooljaren 2020-2023. VO leerlingen coachten PO leerlingen hoe een robot te programmeren. Het project werd afgesloten met demo/wedstrijd avond  waarbij leerlingen hun resultaten toonden aan hun ouders en verzorgers.
Opdrachtgever: Gomarus Zaltbommel.
Branche: Onderwijs.
Inhoud: Drone vliegen en Lego robot programmeren voor verbeterde PO VO doorstroom.
Meer info: Gomarus Zaltbommel.

3: Lingecollege Tiel Lingecollege logo
In 2024 verzorgde BètaTech Services namens penvoerder Lingecollege Tiel een PO VO aanvraag voor acht PO scholen en Kinderdagverblijf (KDV) Buitenpret in Rijswijk voor ca. 200 groep 8 leerlingen. In 2020 startte de PO VO samenwerking van het Linge Beroepscollege Tiel met vier PO scholen en het KDV waarbij groep 7&8 leerlingen in de Buitenpret techniek werkplaats een project doen. Lingecollege zet een techniekdocent in die de lessen voorbereidt en begeleidt. Deze start liep van 2020-2022 met 67 leerlingen en werd vanaf 2022-2024 vervolgd met vijf PO scholen en 122 groep 7&8 leerlingen in de KDV Buitenpret techniek werkplaats.
Het zijn de BasisBuren scholen Koningin Beatrixschool, De Boogerd en De Klepper en de CPOB scholen De Hoeksteen en Ds Derksenschool.
Opdrachtgever: Linge Beroepscollege Tiel
Branche: Onderwijs.
Inhoud: Techniek leren en doen voor leerlingen en leerkachten voor verbeterde PO VO doorstroom.
Meer informatie: KDV Buitenpret.

4: Cambium College Zaltbommel
Cambium College LogoSinds 2012 organiseren we voor VMBO leerlingen beroepsoriëntatie bedrijfsbezoeken. De laatste jaren gaan alle derdejaars VMBO TL leerlingen twee keer per schooljaar in kleine groepjes (3-5 leerlingen) op stap om te spreken met beroepsbeoefenaren op de werkplek. Het gaat jaarlijks om 110 leerlingen die per bezoekronde naar 35 bedrijven gaan in en rond Zaltbommel. Totaal organiseerden we nu twaalf keer derdejaars VMBO TL bedrijfsbezoeken. Tussen 2015-2018 organiseerden we vier keer volgens dezelfde formule bedrijfsbezoeken voor 120 tweedejaars Cambium VMBO BB/KB leerlingen. In deze acht jaar zijn in totaal 1.800 leerlingen naar 350 bedrijven geweest.
Vanaf de start in 2012 is VMBO TL decaan Karin Staadegaard organisator van deze beroepsoriëntatie. VMBO BB/KB decaan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. organiseerde de bezoeken tussen 2015-2018. Dit alles staat onder leiding van VMBO conrector Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en teamleider bovenbouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Opdrachtgever: Cambium College Zaltbommel
Branche: Onderwijs
Inhoud: Beroepsoriëntatie VMBO TL en KB/BB leerlingen
Meer infoCambium VMBO TL leerlingen op bedrijfsbezoek.

5: O.R.S. Lek en Linge Culemborg 
Logo Lek en Linge CulemborgHet opdrachtgeverschap kent twee activiteiten: 1) doorstroombevordering van PO leerlingen en 2) beroepsoriëntatie VMBO leerlingen.
1B)In 2022 realiseerde BètaTech Services namens penvoerder ORS Lek en Linge VMBO de PO VO aanvraag 'Praktijkklas' met vier PO scholen voor 96 groep 7-8 leerlingen. VO techniek docenten trainen PO leerkrachten op terrein van wetenschap en techniek zodat praktisch georienteerde PO leerlingen meer tot hun recht komen. Het zijn de BasisBuren scholen Prins Willem Alexander, De Blinker, Den Aldenhaag en De Sterappel.
In 2020/21 liep nog een PO VO project 'Gezonde voeding' van ORS Lek en Linge VMBO en RK Augustinusschool Culemborg voor 45 leerlingen waarbij BètaTech Services projectleider was.

2)Sinds 2015 organiseren we voor VMBO leerlingen beroepsoriëntatie bedrijfsbezoeken. De laatste drie jaar gaan tweedejaars VMBO leerlingen een keer per schooljaar in kleine groepjes (3-5 leerlingen) op stap om te spreken met beroepsbeoefenaren op de werkplek. De laatste keer op 30 januari ’20 gingen alle tweedejaars VMBO en HAVO, totaal 180 leerlingen naar zestig bedrijven in en rond Culemborg. In 2018 en 2019 betrof het twee keer tachtig tweedejaars VMBO BB/KB leerlingen naar 25 bedrijven.
De samenwerking met ORS Lek en Linge startte met vier jaar lang het Beroeps Ondersteunend Vak (BOV) waarbij een gedurende een halfjaar iedere vrijdagmiddag groepjes leerlingen voor hun beroepsoriëntatienaar bedrijven gingen. Uiteindelijk koos de school voor het BètaTech Event op één dag waarbij alle leerlingen naar bedrijven gaan. In vijf jaar bezochten in totaal 650 leerlingen 135 bedrijven.
Vanaf de start zijn Teamleider 2, 3 en 4 vmbo gtl, tl/havo en tto Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Teamleider BB/KB Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij deze projecten betrokken. Het laatste jaar was VMBO decaan Martin Kamperman organisator.

Oranje Nassauschool Culemborg1A) In 2018 startte de samenwerking tussen Oranje Nassau school Culemborg met ORS Lek en Linge VMBO op het terrein van Informatie Technologie voor VMBO TL (ITTL). Met het keuzevak ‘Design & Innovation’ bereidt de school leerlingen voor op een toekomst waarin deskundig gebruik van informatiesystemen, applicaties en media belangrijk is zoals o.a. Lego Mindstorm robots. Voor Oranje Nassau school is het werken aan 21e eeuwse vaardigheden belangrijk. BètaTech Services heeft in 2018 voor deze samenwerking een PO VO doorstroom subsidie aangevraagd. Het doorstroomprogramma is gericht op versoepelen van de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen kennis en vaardigheden die belangrijk zijn bij de overgang naar VO scholen en binnen het VO.
Twaalf derdejaars VMBO TL leerlingen geven als gastdocenten op Oranje Nassau school aan 55 groep 8 leerlingen Mindstorm robot programmeerlessen. De lessenserie wordt afgesloten met een echte Mindstorm battle waarbij VMBO leerlingen als teamcoach van hun PO team optreden. Oranje Nassau school benutte de PO VO subsidie o.a. voor aanschaf van Mindstorm robots zodat eigen leerlingen meer en beter kunnen oefenen en leren. Naast ITTL ambassadeurs zijn VMBO leerlingen ook rolmodel van techniek en ICT voor de PO leerlingen en kunnen in hen ambities voor hoger en beter opwekken.
Opdrachtgever: O.R.S. Lek en Linge Culemborg
Branche: Onderwijs
Inhoud: 1) Doorstroombevordering PO VO en 2) Beroepsoriëntatie HAVO en VMBO TL en KB/BB leerlingen.
Meer info: 1) Kring Culemborge Bedrijven (KCB) en 2) Lego Mindstorm battle Culemborg, zie pag 7.

6: School & Jobs Neder-Betuwe
SenJSinds 2016 organiseren we met en voor Van Lodenstein College (VLC)Yuverta VMBOPantarijn en Ondernemers Vereniging Neder-Betuwe (OVNB) de School & Jobs beroepsoriëntatie bedrijfsbezoeken voor derdejaars VMBO leerlingen. Aanvankelijk was dit een keer per schooljaar. Vanaf 2017 is er voor gekozen dat iedere leerlingen twee bezoeken doet aan het eind van hun derde jaar en in het begin van hun vierde = examenjaar. Het gaat om ca. 250 leerlingen die in kleine groepjes naar 75 bedrijven gaan. Vooraf verzamelen leerlingen van de drie scholen zich op één school en gaan dan samen naar een bedrijf om een beroepsbeoefenaar op zijn werkplek te spreken. De laatste keer was in het najaar ’19 en vanwege de corona crisis zijn de bedrijfsbezoeken van juni ’20 tot nader order uitgesteld. In vier jaar tijd betrof het in totaal 1.750 leerlingen en waren tweehonderd verschillende bedrijven gastheer.
Organisatoren zijn de VMBO decanen van Yuverta VMBO Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., VLC Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Pantarijn Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tot 2020 verzorgde BètaTech Services de coördinatie en verbinding met arbeidsmarkt. In de corona jaren viel dit event even stil en daarna wordt het door de scholen zelf georganiseerd voor hun VMBO TL/GL leerlingen
Opdrachtgever: School & Jobs zijnde VLC, Yuverta VMBO, Pantarijn en OVNB
Branche: Onderwijs & arbeidsmarkt
Inhoud: Beroepsoriëntatie HAVO en VMBO TL en KB/BB leerlingen
Meer infoSchool & Jobs

7: Technoplaza Zevenaar 
Technoplaza logoBij de start van Techoplaza technieklokaal in Zevenaar ontving het Provincie Gelderland subsidie onder voorwaarde dat ze onderzoek doen naar het effect van hun activiteiten. Hiervoor schakelden ze BètaTech Services in met de Attitude Techniek Monitor (ATM) meting. Getracht werd om inzicht te krijgen naar welke invloed vier bezoeken aan Technoplaza bij basisschool leerlingen hebben op hun beeld van en attitude ten opzichte van techniek. Najaar 2015 startten de bezoeken en vulden ruim vijfhonderd leerlingen van zeventien scholen de ATM enquête in. Vroeg in de zomer 2016 na vier Technoplaza bezoeken beantwoorden bijna vier honderd leerlingen de ATM vragen opnieuw.
Analyse van onderzoeksresultaten laat zien dat Technoplaza bezoeken wel degelijk invloed heeft op beelden van en attitude ten opzichte van techniek. Soms zoals gehoopt positief en soms negatief. Leerlingen hebben een positiever beeld van techniek gekregen, maar overtuigd van een keuze voor technische beroepen en een technische opleiding zijn ze niet. Het rapport geeft aanbevelingen om de invloed van leerlingenbezoeken aan Technoplaza verder te vergroten.
Opdrachtgever: Technoplaza technieklokaal
Branche: Onderwijs
Inhoud: Effectmeting techniekpromotie
Meer info: Effectmeting techniekpromotie Technoplaza 2015-2016

8: RxH sector Techniek RxH logoRxH is het Platform MBO HBO regionaal samenwerkingsverband tussen drie hogescholen en zeven ROC’s in de regio Arnhem-Nijmegen. Het is opgericht om te zorgen voor een soepele overgang van het MBO naar de HAN. BètaTech Services is sinds juni 2018 voor de RxH sector Techniek actief als secretaris en adviseur van het techniek directeuren overleg. Naast de HAN Academies met techniek opleiding zijn RxH techniek leden Rijn IJssel ArnhemROC NijmegenTechnova College (ROC A12) EdeGraafschap College DoetinchemROC Aventus Apeldoorn en ROC RIvor Tiel. RxH sector techniek ijvert ook voor betere doorlopende leerwegen MBO-HBO met o.a. een werkgroep Keuzedeel HBO Wiskunde.
Opdrachtgever: RxH sector Techniek
Branche: Onderwijs
Inhoud: Doorstroombevordering MBO-HBO
Meer infoRxH sector Techniek

9: RW-POA Rivierenland 
RW POA RIV logoHet Regionaal Werkbedrijf Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland is een netwerkorganisatie, waarbij POA Rivierenland zich richt op het verbeteren van de regionale arbeidsmarkt. POA Rivierenland is een bestuurlijke netwerkorganisatie met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, het regionaal middelbaar beroepsonderwijs ROC Rivor, Yuverta MBO Geldermalsen, SBB, regionale sector netwerken in Techniek, Tuinbouw, Transport & Logistiek en Zorg & Welzijn, UWV, Werkzaak Rivierenland/Lander en gemeenten.
POA Rivierenland ontwikkelt strategisch beleid voor verbeterde aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Het programmabureau zorgt voor beleidsmatige, inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van overleggen en documenten. Ook zorgt het voor aanvragen, monitoren en afrekenen van subsidies van provincie, rijk of EU voor arbeidsmarktregio projecten.
RW POA Rivierenland is voor BètaTech Services een belangrijke opdrachtgever met: 

  1. vanuit het programma ‘Regionale economie: Onderwijs- en arbeidsmarktbeleid’ in de jaren 2016-2023 jaarlijkse projecten Organiserend Vermogen Techniekpact.
  2. vanuit het Perspectief op Werk (PoW) Rivierenland programma het Startplein Techniek/Logistiek met Loopbaanleren project 2019/20 samen met Leerwerkloket Rivierenland.
  3. vanuit de projecten ‘Dichterbij dan je denkt 2023/24' voor beter benutten van talent voor bouw en energietransitie met Smart Technology Experience Centre (S-TEC) en voor tuinbouw/agro met Agro Werkt Onbeperkt Rivierenland van Greenport Gelderland, LTO Noord en Tree Centre Opheusden (TCO).

Opdrachtgever: RW POA Rivierenland 
Branche: Overheid 
Inhoud: Kiezen voor, leren van en werken in techniek en tuinbouw/agro met ook aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Meer infoRW-POA Rivierenland

10:  Provincie Gelderland 
Beschikbeer wendbaar en inclusiefHet beleidsterrein onderwijs en arbeidsmarkt van Provincie Gelderland is belangrijk voor BètaTech Services omdat ze bouw & techniek als belangrijke sectoren aanmerken. Doel van het Onderwijs en Arbeidsmarkt beleidskader 2020-2023 is om de grootste knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken en de arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken. Met dit beleid stimuleert en faciliteert provincie en volgt hierbij drie sporen: beschikbaar, wendbaar en inclusief. Zie ook: Beschikbaar, wendbaar en inclusief
Provincie Gelderland is voor BètaTech Services een belangrijke opdrachtgever met:

  1. in 2023 met het TTalent voor Hart, Hoofd en Handen 2023-2026 programma voor beschikbaar, wendbaar en inclusief in techniek. 
  2. in 2019 met het Techniekpact Rivierenland 2019-2022 programma voor kiezen, leren en werken in techniek.
  3. in 2018 de onderzoeksopdracht ‘Effectmeting op de promotionele activiteit Technieklokalen Wetenschap en Techniek (TWT’s)', waarbij zes Gelderse technieklokalen zijn onderzocht. Meer informatie: Effectmeting Technieklokalen Wetenschap en Techniek en  Rapport Effectmeting Technieklokalen Wetenschap en Techniek
  4. Gld VakGelders Vakmanschap 1.0 waarbij BètaTech Services in 2018/19 arbeidsmarktcoach was in Rivierenland en Food Valley voor meer en beter geschoolde mensen in techniek. Vanaf eind 2019 is BètaTech Services voor Gelders Vakmanschap 2,0 actief als Verbindingscoach Rivierenland.

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Branche: Overheid
Inhoud: Kiezen voor, leren van en werken in techniek met aandacht voor hybride docenten, sub-regionale activiteiten overzichten en effectmeting techniekpromotie activiteiten.
Meer info: Provincie Gelderland.

11: VNO-NCW Midden VNO NCW Middenvoor het project Leercultuur MKB Gelderland voor een betere leercultuur in techniek bedrijven en om LLO te stimuleren. In Gelderland is er ruimte voor 48 bedrijven om deel te nemen. VNO-NCW Midden is penvoerder en Gelders Vakmanschap mede project organisator. het project loopt in 2023/24 en wordt mede door Provincie Gelderland gefinancierd. BètaTech Services levert een arbeidsmarktcoach voor twee bedrijven in Rivierenland. 
In 2017-2018 was VNO-NCW Midden penvoerder van een aantal DWSRA projecten, waaronder het project ‘Kleinschalige zorg en Werkzaak Rivierenland’. Initiatiefnemers van dit project waren BètaTech Services, Bureau Albatros Culemborg en de Vereniging Zorgboeren Rivierengebied. Dit project onderzocht de mogelijkheden van een duurzame samenwerking tussen Kleinschalige Zorg Aanbieders (KZA’s) en Werkzaak Rivierenland om werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar re-integratie. Bij Werkzaak is er behoefte aan meer kennis over lokale leerwerkplaatsen voor werkzoekenden met klantprofiel 3 met o.a. statushouders. Bij KZA’s is expertise en ervaring bevorderd in werken met deze doelgroep en geldende regelingen. Bij Werkzaak lieten we zien wat KZA’s aan mogelijkheden bieden zodat kennis en vertrouwen binnen de organisatie groeit in de resultaten die KZA’s met re-integratie kandidaten kunnen bereiken. Vanuit ca. vijftig kandidaten kwamen er ca. 25 bij twaalf KZA's voor een sociale activering en/of arbeidsfit traject. Meer hierover leest u op Platform Kleinschalige Zorg Aanbieders Rivierenland. Eind 2019 ging Werkzaak verder met dit onderzoeksproject in een pilot om de zelf de samenwerking met KZA’s te organiseren.
OpdrachtgeverVNO-NCW Midden 
Branche: Ondernemers
Inhoud: 1) Verbeterde leercultuur in MKB techniek bedrijven en 2) Sociale activering en arbeidsfit maken van werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt.
Meer info: 1) Leercultuur MKB Gelderland en 2) Platform Kleinschalige Zorg Aanbieders Rivierenland.

12: Koninklijke Metaalunie 
MetaalunieVanaf eind 2019 is Koninklijke Metaalunie penvoerder van het Gelders Vakmanschap 2.0 project voor het bevorderen van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) bij kleinschalig technisch MKB. BètaTech Services is in dit project actief als Verbindingscoach Rivierenland.
OpdrachtgeverKoninklijke Metaalunie
Branche: Ondernemers
Inhoud: Bevorderen Leven Lang Ontwikkelen in Kleinschalig MKB = Leren en Werken in Techniek.
Meer info: Gelders Vakmanschap.

13: Montessori school Tiel 
Montessori TielVanaf 2015 werkten Montessori school Tiel en Helicon VMBO Kesteren samen waarbij derdejaars VMBO leerlingen met groep 6-7-8 leerlingen in de schooltuin werken. BètaTech Services heeft in 2017 voor deze samenwerking een PO VO doorstroom subsidie ‘Groen moet je doen’ aangevraagd waardoor de samenwerking beter werd gefaciliteerd. Montessori school benutte de subsidie o.a. voor aanschaf van goed tuingereedschap en een tuinkasje. Daarvoor namen Helicon leerlingen eigen (school)gereedschap in de trein mee naar Tiel. Helicon VMBO Kesteren logo grootHet PO VO doorstroomprogramma is gericht op versoepelen van de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen kennis en vaardigheden die belangrijk zijn bij de overgang naar VO scholen en binnen het VO. Helicon leerlingen werken met Montessori leerlingen in de tuin om al werkende weg samen te leren en elkaar beter te leren kennen en begrijpen.
OpdrachtgeverMontessori school Tiel
Branche: Onderwijs
Inhoud: Bevorderen doorstroom PO VO en ambities van leerlingen mee helpen realiseren.
Meer infoLeraar24 Groen moet je doen.

14: Stichting Techniekwedstrijd Rivierengebied TWRIVIn 2018 ontwikkelde BètaTech Services voor de Techniekwedstrijd een logboek met handleiding voor de leerkracht en begeleider en een logboek voor leerlingen. Het geeft een stappenplan dat leerlingen kunnen volgen bij verschillende fasen en taken staan. Zo krijgen ze meer inzicht in het werkproces en ieders kwaliteiten om daaraan een bijdrage te leveren. Zelfstandig teamwork doet een beroep op de 21ste eeuwse vaardigheden van leerlingen en daagt hen uit die verder te ontwikkelen.
Opdrachtgever: Techniekwedstrijd Rivierengebied 
Branche: Onderwijs
Inhoud: Kiezen voor techniek en ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden.
Meer infoAlle talenten komen aan bod.

15: Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG)
KWTG logoIn 2015 en vooral in 2016 ondersteunde BètaTech Services KWTG bij haar W&T werkplaatsen en programmalijnen Strategisch Regionaliseren en Regionale PO netwerken in Rivierenland en een deel van Food Valley. Mooie regionale W&T voorbeelden zijn te zien bij o.a. ’t Geerke Druten, OBS De Meent Ommeren, Koningin Beatrix Buren en Op ’t Hof Tricht. 
Opdrachtgever: KWTG
Branche: Onderwijs
Inhoud: Kiezen voor techniek via regionale PO netwerken.
Meer infoAlle talenten komen aan bod. 

16: PSO Doe dagen Arnhem en Food Valley 
In 2016 organiseerde BètaTech Services samen met Rijn IJssel Techniek en ICT ArnhemTechnova College (ROC A12) Ede en opleidingsbedrijven Revabo OosterbeekInstallatieWerk Achterhoek Rivierenland (IWAR)IW MiddenSchildersvakopleiding locaties Nijmegen en GeldermalsenOBM Riva, Stichting Hout en Meubel Woerden en SPG InfaVak Holten de PSO Doe dagen Arnhem voor de 3e keer en Food Valley voor de 2e keer. Vanuit TechniekTalent.nu was er financiële ondersteuning voor deze promotie activiteiten.
In Arnhem Zuid in het technieklokaal van Maarten van Rossem VMBO Arnhem kwamen ruim honderd tweedejaars VMBO leerlingen van drie scholen in en rond Arnhem voor een programma van twee uur met laagdrempelige doe-activiteiten. Hiermee vormden ze zich een beeld van alle mogelijkheden binnen techniek. De activiteiten duren ca. vijftien minuten per richting en werden in een carrousel aangeboden. De activiteiten waren: 1) installatie, 2) elektro, 3) metaal, 4) infra, 5) schilder, 6) bouw, 7) CRAFT techniek game en 8) automotive. Onderwijsinnovator Nico Vogelzang maakte een prachtig filmpje over de volop in actie zijnde leerlingen.
In Ede bij ROC A12 waren er bij 300 tweedejaars VMBO leerlingen van CSV Veenendaal (Het Perron)Het Streek Ede en Groenhorst (Aeres) VMBO Ede voor een carrousel van doe-activiteiten. De activiteiten waren: 1) installatie, 2) elektro, 3) metaal, 4) infra, 5) schilder, 6) bouw, 7) techniek game en 8) hout en meubel.
Opdrachtgevers: PSO Doe-dagen consortium Arnhem en Food Valley
Branche: Onderwijs
Inhoud: Kiezen voor techniek via doe-activiteiten.
Meer info:PSO Doe Arnhem 2016 en ook nog beeld van PSO Doe-dag 2015.

 

Jan Heeres

Jan Heeres Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Dit maakt het leven voor iedereen, inclusief mezelf eenvoudig, overzichtelijk en aangenaam. Dit is zaken concreet en werkzaam maken waarbij een ieder zich in het proces thuis voelt en mede eigenaar is van de resultaten.

Wilma de Wolf

Wilma de Wolf Vanuit creatieve samenwerking maatwerk-projecten ontwikkelen

Ik zie een uitdaging in het verbinden van mensen, hen aan te spreken op hun unieke kwaliteiten en hen te stimuleren tot een productieve, creatieve samenwerking.