BètaTech Services

Direct contact? Bel ons: 06 280 43 751

Visie BètaTech Services met kernideologie en voorziene toekomst

Kernideologie omvat:
1) Kernwaarden
BètaTech Services werkt met drie kernwaarden. Kernwaarde 1) is betrouwbaarheid en toewijding. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet versterkt met passie en enthousiasme. We doen ons best om passend bij de vraag een optimaal aanbod te leveren. Dit doen we volgens onze kernwaarde 2) waarderende benadering (Coopperrider & Whitney, 2001) met de 4D cyclusinterventie (Bushe & Kassam, 2005) van verwonderen (Discovery), verbeelden (Dream), vormgeven (Design) en verwerkelijken (Destiny). Onze kernwaarde 3) is broaden and build (Fredrickson, 2004): we staan voor proberen en leren om stapsgewijs te verbeteren. 
2) Kernproces Van ambitie via maatwerkplannen naar activiteiten en realisatie.
BètaTech Services ondersteunt partijen bij het realiseren van ambities door maatwerk te leveren bij ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten. Vanuit overzicht over onderwijs en arbeidsmarkt legt BètaTech Services verbinding met partners om een bij de doelgroep passend aanbod te formuleren.

Voorziene toekomst: ieder gaat jaarlijks twee keer bij bèta & techniek op bezoek
In Gelderland werken scholen en bedrijven samen om ieder kennis te laten maken met bèta (wetenschap) en techniek. Dit zijn jongeren in hun zoektocht van beroepsoriëntatie en vervolgstudie keuze maar ook ouderen op zoek naar betere toepassing van hun talent. Ieder krijgt vanuit zijn school, werkgever of (uitkering)instantie ruimte om zich jaarlijks twee keer te oriënteren bij een (andere) werkgever in bèta en techniek. Door in de of een andere beroepspraktijk ervaring op te doen en die belevingen te verwerken, ontstaat er meer en beter inzicht in de eigen beroepsidentiteit.
Personen bezig met ontwikkeling van hun beroepsidentiteit zijn geneigd om (grens)ervaringen in de beroepspraktijk op te zoeken. Ze zijn meer bezig met exploratie over wie ze zelf in relatie tot arbeid zijn. Een beter ontwikkelde beroepsidentiteit leidt tot meer zelfsturing ten aanzien van werk. En zelfsturing helpt weerstand te bieden tegen het zich laten beïnvloeden door externe factoren als populariteit, imago, keuzes van vrienden, enz.
Competitie is een gewaardeerd element in deze oriëntatie om verschillende talenten van betrokkenen als leerlingen en docenten / coaches en werkgevers, werknemers en werkzoekenden begeleiders beschikbaar te maken voor verder groei. Ieder verlaat jaarlijks twee keer zijn eigen (activiteiten)systeem om bij of op grenzen zich te (gaan) verbinden met de andere personen en/of partners in het Triple Helix-veld van Ondernemers, Onderwijs en Overheid (3xO).