Actueel

Nieuws

Willy Wortels Uitvinderij Ommeren

Half oktober ’16 was het na minder dan een jaar hard werken zo ver: meester Peter van Moerenhout kon het technieklokaal van basisschool De Meent in Ommeren openen. Dit lokaal met de naam Willy Wortels Uitvinderij (WWU) kreeg die mooie naam uit een prijsvraag onder leerlingen.

Een klein jaar terug starten directeur Gerrie Amperse en Peter van Moerenhout met het maken van plannen voor een leslokaal dat leeg kwam te staan. Begin van dit jaar werd KWTG er bij gevraagd voor inhoudelijk advies en ondersteuning. Samen met ‘vaste’ hulpouders Quirine Lawant en René van den Berg kregen de plannen meer en meer een vaste vorm. Andere leerkrachten werden er bij gevraagd.

Voor de zomervakantie waren alle materialen voor wetenschap & technieklessen in de school al verzameld in dit lokaal en in een handboek geregistreerd en van lesmateriaal voorzien. De KWTG subsidie aanvragen voor verduurzaming en docenten professionalisering waren aangevraagd. Ook werd er verbinding met 3D Kanjers gemaakt voor een Ultimaker 3D printer bouwpakket.

Op de grote dag en ontvingen de leerlingen hun ouders, buren van de school, collega leerkrachten van omringende scholen en kon het feest starten. Een groot compliment voor de school, leerkrachten en leerlingen: waar een kleine als De Meent groot in kan zijn met zo’n mooie W&T toekomst.

Informatie: https://basisschooldemeent.nl/

Jan Heeres

Jan Heeres Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Dit maakt het leven voor iedereen, inclusief mezelf eenvoudig, overzichtelijk en aangenaam. Dit is zaken concreet en werkzaam maken waarbij een ieder zich in het proces thuis voelt en mede eigenaar is van de resultaten.

Wilma de Wolf

Wilma de Wolf Vanuit creatieve samenwerking maatwerk-projecten ontwikkelen

Ik zie een uitdaging in het verbinden van mensen, hen aan te spreken op hun unieke kwaliteiten en hen te stimuleren tot een productieve, creatieve samenwerking.