Actueel

Nieuws

BetaTech Services ambitie hybride docent in techniek en groen

Jonathan.00 28 41 17.Still012Bij zowel techniek bedrijven als techniek scholen zijn er tekorten aan goed opgeleide personen. Door te gaan samenwerken via bijv. hybride docenten die een paar dagen in een bedrijf werken en een paar dagen/week voor klas staan, helpen bedrijven en scholen elkaar om jongeren beter op te leiden. Van drie hybride docenten zijn filmportretten beschikbaar om in techniek werkenden te inspireren voor het techniek onderwijs of om docenten de overweging te geven om parttime in een techniek bedrijven te gaan werken.

Gerrit Paul.00 19 30 21.Still008jh

Informatie:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-280 43 751) ofDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-278 32 611).

 

BetaTech Services ambitie Samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt

210106 VDW Erhan Uzun 6jhOnder de vlag van Startplein Techniek met Loopbaanleren begeleidt BètaTech Services werkzoekende kandidaten naar werken en leren. Binnen het programma Perspectief op Werk (PoW) is Leerwerkloket Rivierenland samenwerkingspartner en zijn een aantal kandidaten succesvol geplaatst. Voorbeelden zijn:

  1. Chaled Chloun werkt bij Jorg Machines in Dodewaard. 
  2. Erhan Uzun leert en werkt bij Technovacollege en VDW Beton Tech. 
  3. Een Syrische statushouder die als mechanical engineer bij RobWelding Dodewaard aan het werk ging,
  4.  Benita van Ettegen die na een afgeronde HBO Officemanagement aan de slag ging in een combinatie van werken in de metaal en als officemanager.
  5.  Startplein ICT en Mechatronica en Startplein Bouw en Infra.

161110 Strtpln BenI 23jh

Informatie:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-280 43 751) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-278 32 611).

BetaTech Services ambitie Samenwerking school en bedrijf

210413 SBRIV meeloop 4jhBetaTech Services komt graag in contact met personen met ambities voor samenwerking school en bedrijf om met hen via maatwerplannen te komen tot concrete acties. Voorbeelden zijn:

  1. Een nieuwe opleiding ontwikkelen waarbij de MBO 4 Smart Building Rivierenland met ROC Rivor en regionale bedrijven een voorbeeld kan zijn. Dit is een traject van 3-4 jaar waarin bedrijven hun opleidingsvraag ontwikkelen en specifiek maken van waaruit de school zijn aanbod ontwikkelt.
  2. Beroepsoriëntatie van VO leerlingen als onderlegger voor hun vervolgstudiekeuze. Dit kan in de vorm van bedrijfsbezoeken zoals bij Cambium VMBO TL Zaltbommel, School & Jobs Kesteren of bij ORS Lek & Linge VMBO Culemborg. Of voor de profiel/sectorkeuze van tweedejaars VMBO leerlingen in de vorm van de Praktische Profiel Oriëntatie (PPO) Doe-weken Rivierenland waarbij leerlingen een aantal workshops, doe activiteiten doen om zelf te ervaren, beleven wat de sector, het beroep in de praktijk inhoudt en wat hen van leerlingen vraagt.2016 03 31 12 46 11 wdw bewerkt
  3. Een bestaand bèta techniek vak samen met de docent en bedrijven een nieuwe, meer op de praktijk gerichte invulling geven zoals bijv. bij de natuurkunde lessen van Renate Tijsterman (ORS Lek & Linge VMBO TL Culemborg) en 3D ontwerpen met Archicad van een tiny house. Dit is een samenwerking met Tech-lokaal Maas & Waal, Van Dillen bouwbedrijf Culemborg en Filip Mens architect uit Den Haag.

Informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-280 43 751) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-278 32 611).

Wervelstroom techniek 290212 Johan Brinkhuis 2 jh

Samenwerken aan zijinstroom in de techniek

Samenwerken aan zijinstroom in de techniekjh'Samenwerken aan zij-instroom in de techniek’ is een interessante TechYourFuture publicatie waarmee de waarde van Publiek-Private Samenwerkingen (PPSsen) vanuit meer invalshoeken wordt bekeken. Deze manier van kijken wordt door onderzoekers toegepast op vier in de praktijk werkende PPSsen, waaronder Startplein Techniek met Loopbaanleren in Rivierenland (zie pag. 16). In de publicatie worden een paar algemene lessen getrokken en besproken hoe het model kan helpen als ondersteuning bij bestaande of nieuwe samenwerkingen.

Wat leren uit de samenwerkingen met daarbij zaken die opvallen
De ‘bril’ van de onderzoekers beschrijft de resultaten van vier invalshoeken. Dit zijn:
1) Wat is de waarde van de samenwerking?
Genoemd wordt dat er regionaal lerende netwerken van veel partijen voor arbeidsmarkt vraagstukken ontstaan. In de regionale praktijk blijkt dat lastig te realiseren zijn. Mogelijk kan hier vanuit regionaal bestuur samen externe onderzoekers winst in worden gemaakt.

3) Hoe wordt waarde gecreëerd?
Genoemd wordt dat jobcoaches van gemeenten betrokken blijven tot de passende match is bereikt. Hierbij vallen twee zaken op: 1) in het matchtraject hebben gemeentelijke jobcoaches (vaak) een dubbelrol van coach en handhaver en 2) na de passende match in het bedrijf stopt het loopbaanleren niet en is het belangrijk dat de vertrouwensband uit het matchtraject nog een tijdje wordt benut totdat duidelijk is dat dit door het bedrijf intern is overgenomen.

Genoemd wordt dat er door een groter bereik en bundeling van kanalen schaalvoordelen worden behaald waardoor meer individuele scholingen gebundeld in klasjes beter renderend worden. Staat dit niet op gespannen voet met het individuele leren? Een overweging kan een didactisch aanpak zijn waarbij een groter aantal individueel lerende kandidaten elk een maatwerk traject krijgen. Dus dat een groter aantal individuele trajecten gebundeld worden.

4) Wat zijn de (maatschappelijke) kosten en baten?
Genoemd wordt dat iedere partner zijn eigen afwegingen maakt welke investering haalbaar is. Dat gebeurt inderdaad maar daarbij is het wel zo belangrijk wat iedere partner zelf uit de samenwerking kan halen op korte termijn en wat het denkt via leren en ontwikkelen op de wat langere termijn er uit te kunnen halen. Dit is niet een momentopname maar een proces.

Genoemd wordt dat opbrengsten vooral besparingen, niet gemaakte kosten zijn omdat bedrijven werknemers er bij krijgen. De opbrengsten van bedrijven is meer dan alleen het netwerk, nieuwe informaties en afstemming. Werkgevers maken in een PPS zien dat ze kiezen voor inclusief werkgeverschap en dat heeft zijn effect op ook de huidige werknemers, het ‘zittend’ personeel dat zo meer vitaal en fit wordt gehouden. Of kiest de werkgevers voor flexibiliteit met een flexibele schil van ZZP’ers en inleenkrachten? De PPS kan de werkgever helpen om een leercultuur te ontwikkelen waarin LLO voor iedereen nieuwsgierig kan zijn. Dus zowel werkgever, werknemer als werkzoekende.

Wat te leren uit de praktijkvoorbeelden?
2: vertrek vanuit de personeelsbehoefte van regionale bedrijven.
Daarmee wordt regionaal talent tekort gedaan omdat via jobcarving werkgevers maatwerk kunnen maken voor ieder, veel aanbod. Het is belangrijk om de kwetsbare kandidaat met afstand tot de arbeidsmarkt op zijn smalle talent in te zetten en hem zo (zelf)vertrouwen te laten winnen. Van hieruit durft en kan hij zich meer en/of bredere taken toe laten delen of nog beter: er zelf om gaan vragen. Daarmee leert de werkgever ook maatwerk te maken voor nieuwkomers maar dit ook voor zittend personeel, de huidige werknemers te maken. Zo wordt zijn organisatie veel meer vitaal, fit en slagvaardig dan wanneer de huidige personeelsbehoefte leidend moet zijn voor een PPS samenwerking.

5: betrek niet alleen werkgevers aan de voorkant bij werving en matching maar neem het hele team hierin mee.
Immers met die nieuwe collega’s gaat de nieuwkomer straks samenwerken en zij kunnen hem maken, maar ook breken. Dit ondanks alle inzet en goede bedoelingen van werkgever aan de voorkant. Zeker is het genoemde over begeleiding van kandidaten bij en na plaatsing.

10: blijf met elkaar leren en laat dat zien met wendbaarheid als er nieuwe omstandigheden, partners en/of ideeën/kansen langs komen.

Wat kun je met dit canvas?
Genoemd wordt dat ieder nieuw initiatief het wiel niet opnieuw moet uitvinden.
Dat is maar de vraag want een bepaald ontdek-, ontwikkel-, leerproces is nodig om je als persoon en community deeleigenaar te voelen van de PPS samenwerking. De canvast kan wel helpen om dit leren, ontdekken te versnellen of anderszins te faciliteren. Een lerende community bestaat individuen die leren en dat met andere willen en kunnen delen zodat daarmee de samenwerking verbetert.

Informatie: HBO Windesheim Flevoland lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-278 43 751) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-278 32 611).

BètaTech Services op RTL4

IMG 20200909 WA0020jh

Afgelopen week was BètaTech Services twee keer op RTL4 te zien in het Dit is Holland programma met aansprekende voorbeelden van leren in techniek. In september ’20 maakte RLT4 TV opnamen van deze activiteiten voor hun Dit is Holland TV serie. 

 

IMG 20200909 WA0034jh

Scholieren Smart Building enthousiast maken
In beeld kwam het door Wilma de Wolf georganiseerde Tiny House project van ORS Lek en Linge VMBO Culemborg samen met Tech-lokaal Maas & Waal en de Prefabfabriek Culemborg. Natuurkundedocent Renate Tijsterman laat haar leerlingen een tiny house ontwerpen zoals die komend najaar in de wijk naast de school door de Prefabfabriek worden gebouwd. Daar het coronatijd was, werd het Tech-lokaal ingezet om hun innovatieve lesaanpak op de school uit te rollen. Ze coachten ook de docent voor de lessenserie. In de laatste les beoordeelden architect Philip Mens en Teun van Laarhoven van de Prefabfabriek de werkstukken.

Zijinstroom in techniek
Naast het techniek enthousiast maken van scholieren laat BètaTech Services ook een mooi voorbeeld van zijinstroom in techniek zien. Het project Gelders Vakmanschap bracht Benita van Ettegen uit Elst in beeld. Zij werkte al lang als officemanager, rondde kortgeleden zelfs een HBO opleiding op dit terrein af maar haar hart trok steeds naar techniek, metaal in het bijzonder. Afgelopen zomer kwam ze bij Klomp & Gijzen in Elst aan de slag in een combinatiebaan van kantoor en werkplaats. Ze gaat bij Technova College Ede nog met een metaal opleiding starten om zo naast praktijk ook theorie en achtergronden goed te leren beheersen.

IMG 20200909 WA0056jh

IMG 20200909 WA0074jh

Twee mooie techniek voorbeelden die op zondag 1 november ’20 en zaterdag 7 november ’20 in het RTL4 programma ‘Dit is Holland’ te zien waren. 
Informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-280 43 751) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-278 32 611).

Jan Heeres

Jan Heeres Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Dit maakt het leven voor iedereen, inclusief mezelf eenvoudig, overzichtelijk en aangenaam. Dit is zaken concreet en werkzaam maken waarbij een ieder zich in het proces thuis voelt en mede eigenaar is van de resultaten.

Wilma de Wolf

Wilma de Wolf Vanuit creatieve samenwerking maatwerk-projecten ontwikkelen

Ik zie een uitdaging in het verbinden van mensen, hen aan te spreken op hun unieke kwaliteiten en hen te stimuleren tot een productieve, creatieve samenwerking.