Actueel

Nieuws

Groep 6 leerlingen moeten met beroepsoriëntatie starten

Boek Talenten Voeden en kennis over vervolgopleidingen met baankansen

Een vorm van kennis die helpt aan toekomstbestendige ontwikkeling is kennis over vervolgopleidingen, studiemogelijkheden en baankansen. Op de lagere school moet vanaf groep 6 of 7 hierover meer geleerd worden. Aan het einde van deze school kiezen leerlingen hun vervolgopleiding. Vooral voor leerlingen met een VMBO advies (= ruim 50%) geldt dat zij al op de lagere school moeten leren over de mogelijkheden binnen verschillende VMBO en MBO profielen. Daar wordt nu nog weinig aan gedaan, terwijl juist deze leerlingen al in hun tweede VO leerjaar een richting kiezen.

Veel technische vacatures

Veel leerlingen en hun ouders realiseren zich niet dat binnen er technische richtingen veel baankansen zijn. Terwijl de komende jaren binnen MBO en ook HBO economisch-administratieve en juridische richtingen verregaande automatisering komt en zo taken en banen verloren gaan. Landelijke en regionale overheden en technische bedrijven luiden al jaren de noodklok over tekorten op de technische arbeidsmarkt. Het aantal openstaande, moeilijk vervulbare technische vacatures wordt momenteel (winter ’20) geschat op ruim 71.000. Verwachting is dat krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren zal stijgen.

Techniek onbekend = onbemind

Echter deze kennis komt nauwelijks naar leerlingen en ouders in het basisonderwijs. In Nederland kiezen weinig jongeren voor leren en werken in technische vakken. De cijfers gaan voor sommige richtingen zelfs naar beneden. Leerlingen en ouders hebben vaak een smal, negatief en stereotype beeld van werken in techniek (lage status en ‘vies werk’). Ze denken ten onrechte dat er betere kansen zijn in economisch-administratieve of juridische richtingen en geven dat een hogere status.

Eigen talenten beter zien met meer trots

Vanaf groep 7 kunnen ouders en leerlingen via bijv. ouderavonden en bezoeken aan ROC’s al meer kennis krijgen mogelijkheden binnen de technische richtingen. Zo leren kinderen hopelijk hun talenten breder te zien en met meer trots en een betere kennis over opleidingsmogelijkheden en baankansen hun vervolgkeuze bepalen.

Voor alle basisschoolleerlingen geldt dat ze alert moeten zijn op vroege beroepsuitsluiting. Onderzoek toont aan dat kinderen vanaf negen jaar al sterke sekse-stereotype ideeën ontwikkelen en gevoel krijgen voor status die samenhangt met bepaalde beroepsprofielen.

Stereotype vooroordelen

Ondanks interesse voor bijv. techniek of maatschappelijk-technologische vraagstukken beperken leerlingen daardoor al vroeg in hun leven vanwege negatieve stereotypen hun keuzemogelijkheden. In Nederland speelt dit opvallend sterk. Beeldvorming over technische richtingen, ook de hogere niveaus is vaak negatief en sterke sekse-stereotype beelden worden gekoesterd. Dat blijkt samen te hangen met een lage instroom van met name meisjes in bèta en technische richtingen. 

Niet alle leerlingen hoeven techniek te gaan leren en werken. Maar het is zonde als zij door gebrekkige kennis en verkeerde beeldvorming al vroeg hun mogelijkheden uitsluiten.

Op pag. 30-31 van het boek Talenten Voeden staat bovenstaande uitgebreid beschreven.

Achtergrondinformatie over positieve technische beroepsbeelden en het tegengaan van vroege beroepsuitsluiting en VMBO en MBO mogelijkheden zijn te vinden op:
• Jet-Net, VHTO, Platform Talent voor Technologie,
• TechYourFuture, KWTO, Ouderavond Kies VMBO!, Kies MBO.

Boek Talenten Voeden van Juliette Walma van der Molen online

Praktische gids voor toekomstbestendig en dieper leren

Het digitale boek ‘Talenten Voeden’ van prof. dr. Juliette Walma van der Molen is als online uitgave op de KWTO site beschikbaar: https://www.kwto.nl/boek-talenten-voeden-van-juliette-walma-van-der-molen-is-online-praktische-gids-voor-toekomstbestendig-en-dieper-leren/

Het is een overkoepelend raamwerk en gids tegelijk voor ieder die in het onderwijs werkt en ook voor anderen met interesse voor leren en opleiden. ‘Talenten Voeden’ toont welke wetenschappelijk bewezen elementen kunnen bijdragen aan toekomstbestendig en dieper leren. Het boek omvat praktische handvatten voor starters in deze materie, maar er zitten ook veel bronnen en verwijzingen in voor wie al meer thuis is met toekomstbestendig en dieper leren en verdieping zoekt. In deze publicatie komt het verschil tussen onderwijzen en werkelijk leren naar voren en wat écht werkt als je met je onderwijs over wilt gaan naar werkelijk leren voor de lange termijn.

Vragen die de basis van het boek vormen, zijn:
1. Hoe kunnen we leerlingen actiever betrekken bij hun eigen leren?
2. Hoe kunnen we kinderen dieper en voor de langere termijn laten leren?
3. Hoe kunnen we ieders talenten of kwaliteiten herkennen en voeden?
4. Moeten we het onderwijs werkelijk anders gaan inrichten?
5. Welke rol spelen ‘wetenschap en technologie’, ‘onderzoeken en ontwerpen’, ‘ontdekken’ en ‘21e-eeuws leren’?
6. Welke ingrediënten leiden, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, echt tot toekomstbestendig leren?
7. Wat kun je als school en leerkracht zelf doen om je onderwijs stapsgewijs te verbreden en verdiepen?

Het boek ‘Talenten Voeden’ is geschreven voor leerkrachten PO maar is interessant voor onderwijsgevenden VO, intern begeleiders, beleidsmedewerkers, directeuren, bestuurders, studenten en Pabo docenten en ook voor geïnteresseerde ouders.

Juliette Walma van der Molen, de auteur en vormgever van dit boek is hoogleraar Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek aan Universiteit Twente en zelfstandig adviseur. Zij doet onderzoek naar het stimuleren van onderzoekende en ontwerpende houdingen en vaardigheden bij kinderen, jongeren en docenten. Zij is lid van diverse raden en overlegorganen en zet zich in om resultaten uit wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de onderwijspraktijk en beleid.

Driekwart technasium leerlingen kiest bètatechniek vervolg

Uit de vervolgstudiekeuze cijfers van technasium leerlingen die na hun examen in 2019 verder gingen met HBO of WO blijkt dat 75% koos voor een bèta technische studie. Voor niet-technasium leerlingen met een NT en/of NG profiel is dat 56%.
Sinds kort zijn technasium leerlingen te zien als een afzonderlijke groep binnen de instroomgegevens van het hoger onderwijs. Dat maakt nadere analyses per school enz. mogelijk.
Bron: Technasium nieuwsbrief april 2020.
Zie ook: https://www.technasium.nl/beter-inzicht-instroom-het-hoger-onderwijs

Van Lego verslaving je werk maken

Niek van Slagmaat (25) is alumnus bachelor Industrial Design van TU Eindhoven en speelt al zo lang hij zich herinnert met Lego. Als kind was hij meteen verslaafd. Nu woont hij in het Deense Billund en werkt 2016 bij LEGO als product designer. Hij kreeg altijd LEGO sets voor zijn verjaardag en voor Sinterklaas en dubbele sets waren geen probleem. Dan was er nog meer om mee te bouwen. Hij speelde ook wel buiten, maar als hij binnen was, ging hij snel zijn eigen lego ontwerpen bouwen. Dat is het mooiste, aldus Van Slagmaat. Lees verder op pagina 15 in: https://www.4tu.nl/nl/publicaties/4tu.career-special-2019.pdf

Louise O. Fresco voorzitter 4TU.Federatie
Prof. dr. ir. Louise O. Fresco is de nieuwe voorzitter van de 4TU.Federatie. Ze gaat zich richten op het verder versterken van inhoudelijke samenwerking. 4TU trekt €22 miljoen uit voor vijf nieuwe onderwijs- programma's. Er is ook een netwerk voor alumni van de vier technische universiteiten: DEAN (Dutch Engineers Alumni Network). Meer lezen in op: https://www.4tu.nl/nl/nieuws/

MBO 4 opleiding Smart Building Rivierenland in de maak

Vorige maand was de Smart Building Rivierenland (SBRIV) Onderwijs Advies Commissie (OAC) voor de derde keer. Na twee keer bij Dormakaba Dodewaard was ROC Rivor Praktijklab in Tiel de locatie. Als start was er een presentatie van BOL 4 Mechatronica student Jim Aalbers over projectonderwijs en zijn ervaringen hiermee. Later werd in De Leijgraaf Smart Building open source omgeving kennis gemaakt met de eerstejaars opdrachten als Tiny House en Bushalte van de toekomst.

Leren van De Leijgraaf Smart Building

De vierde OAC vergadering is op 3 maart ’20 bij De Leijgraaf in Oss en kunnen de leden hun vragen en kwesties direct aan de docenten en studenten stellen. De OAC leden zijn ondernemers uit bouw, installatie en elektro, docenten van ROC Rivor en Lingecollege VMBO en vertegenwoordigers van de opleidingsbedrijven Bouwmensen Rivierengebied en IW Midden.

Afgelopen najaar ontving ROC Rivor goedkeuring op de Crebo aanvraag Smart Building voor zowel de BOL als de BBL opleiding. In de praktijk betekent dit dat de BOL 4 Middenkaderfunctionaris route wordt gevolgd. Momenteel wordt gewerkt aan de businesscase met daaraan vast een communicatieplan voor werving van studenten.

Leerlingen en ouders nieuwsgierig maken

Afgelopen en dit lopend schooljaar worden vanuit het Toptechniek in Bedrijf (TiB) Smart Building Rivierenland netwerk workshops en activiteiten op VMBO TL scholen georganiseerd voor leerlingen. Hierbij geven bedrijven en Tech lokaal Maas en Waal ondersteuning, Zo worden leerlingen nieuwsgierig gemaakt naar innovatieve technieken in de gebouwde omgeving.
Op de VMBO opleidingsmarkten wordt vanuit Platform Techniek Rivierenland aandacht bij leerlingen en ouders gevraagd voor de nieuwe opleiding die waarschijnlijk per augustus 2021 start. Het brengt flink wat nieuwsgierigheid bij jong en oud boven.

Tot slot verheugend te melden dat De Leijgraaf in hun Smart Building open source leeromgeving voor ROC Rivor een afgeschermd deel heeft ingericht waarin een ieder als student kan en mag grasduinen. OAC leden maken hier dankbaar gebruik van om zich zo een beeld van de toekomstige student te vormen. En ook om zicht te krijgen op het niveau van de opleiding. Binnenkort wordt ook gekeken naar de examen omgeving die het Graafschap College bij Concreet laat ontwikkelen.

Informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-412 33 988), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-280 43 751) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-278 32 611).

Afbeeldingen


Docent Hans de Lang en student Jim Aalbers lieten de verbinding tussen praktisch en theorie onderwijs zien in de ROC Rivor Mechatronica werkplaats.


2) Uitleg van Jim Aalbers over hoe hij als laatstejaars in zijn eindopdracht een werkend prototype aan het bouwen is.


3) Hoewel De Leijgraaf open source omgeving eenvoudig toegankelijks is, blijft het voor eerste bezoekers toch even kijken en praten om de eigen weg hierin te vinden.

Jan Heeres

Jan Heeres Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Dit maakt het leven voor iedereen, inclusief mezelf eenvoudig, overzichtelijk en aangenaam. Dit is zaken concreet en werkzaam maken waarbij een ieder zich in het proces thuis voelt en mede eigenaar is van de resultaten.

Wilma de Wolf

Wilma de Wolf Vanuit creatieve samenwerking maatwerk-projecten ontwikkelen

Ik zie een uitdaging in het verbinden van mensen, hen aan te spreken op hun unieke kwaliteiten en hen te stimuleren tot een productieve, creatieve samenwerking.